DEJIMAGRAPH work1
DEJIMAGRAPH work2
DEJIMAGRAPH work3
DEJIMAGRAPH work4

project

logo

株式会社 岩崎紙器 /

1

2016Nov

pamphlet

長崎県プロフェッショナル人材戦略拠点 /

2

2016Nov

package

たかしま農園 /

3

2016Nov

logo

NIB長崎国際テレビ /

5

2016Nov

logo

チョコレート市場 /

6

2016Nov

package

チョコレート市場 /

7

2016Nov

flyer

チョコレート市場 /

8

2016Nov

package

チョコレート市場 /

9

2016Nov